In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 12 Năm 2017
(tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                           Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Thi GVGD cấp trường

- Hội trại 26/3

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng