In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 12 Năm 2018
(tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                 Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Thi GVDG cấp trường

- Hướng dẫn SVTT: Cô Dung – cô Quỳnh Anh.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ 6-23/3

Tiết 4 – 12B7

Phan Các Quỳnh Anh

 

Trường

Thứ 7 – 24/3

Tiết 7 – 10B14

Võ Thị Thùy Uyên

 

Trường

                                                                                                       

                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng