In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 18 Năm 2016
(tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 36

(từ ngày 2/05 đến ngày7/05/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Dạy BDHSG khối 10, khối 11: Cô Hà; Cô Phượng

- K10,11 ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra HK II

- Họp HĐSP

                                                                   

                                                                                TTCM

 

                                                                         Hà Thị Phượng