In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 3 Năm 2017
(tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra định kỳ K 11

- Họp tổ CM

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 6, ngày 20/01

Tiết 4_12B5

Hà Thị Phượng

Kim Loại Kiềm

 Trường

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng