In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 39 Năm 2015
(tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 5

(từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 12

- GV nộp đề kiểm tra định kỳ lần 1 – khối 10, 11(hạn cuối 23/9)

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Tập huấn sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng CNTT (24/9)

                                                                                                                                                                TTCM

 

                                                                                                                                                          Hà Thị Phượng