In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 39 Năm 2019
(tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

23/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Ba

24/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

25/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

26/9/2019

Tham dự Hội nghị CC-VC

Tham dự hội nghị Công đoàn, Hội nghị chữ thập đỏ

Thứ Sáu

27/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Bảy

28/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu