In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 43 Năm 2016
(tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 29/10/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hướng dẫn sinh viên KTSP

- Coi kiểm tra định kỳ K 11

- Họp tổ CM

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 4, ngày 26/10

Tiết 2_ lớp 10B2

Hà Thị Phượng

Ý nghĩa BTH

 Trường