In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 43 Năm 2018
(tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018)

Tuần: 10 (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

22/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

23/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô: Ngô Thị Mỹ Dung thao giảng tiết 3 lớp 12b4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô: Nguyễn Thị Thúy My thhao giảng tiết 2 lớp 11b10

Thứ Tư

24/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hà dạy thay thầy Thọ (Tiết 3)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

25/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô My dạy thay thầy Thọ (Tiết 4)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

26/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Q. Anh dạy thay thầy Thọ (Tiết 1)

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

27/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng