In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 45 Năm 2018
(tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018)

Tuần: 12 (từ ngày 5/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

5/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

6/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn xét giáo viên thăng hạng, đánh giá đề kiểm tra giữa kỳ

Thứ Tư

7/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

8/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

cô Hà dạy thay cô Dung tiết 2, cô Q.Anh dạy thay cô Dung tiết 4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

9/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

10/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng