In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 47 Năm 2015
(tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 13

(từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Tọa đàm chào mừng 20-11

- Thao giảng trường: Cô Uyên