In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 48 Năm 2016
(tuần 48 năm 2016, từ 28/11/2016 đến 04/12/2016)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 3/12/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra định kỳ K 11

- Họp tổ CM

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 2, ngày 28/11

Tiết 8_11B5

Trần Thị Thu Hiền

Silic và hợp chất

 Trường