In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 5 Năm 2016
(tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 24

(từ ngày 2/02 đến ngày6/02/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Phân công trực tết nguyên đán: Ngô Thị Mỹ Dung; Bùi Thị Thu Hà

- Họp HĐSP

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         
     

                                                                                       

                                                                                      TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng