In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 5 Năm 2017
(tuần 5 năm 2017, từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 04/02/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Sơ kết hội đồng

- Ra đề cương ôn tập chương khối 10,11

- Thi chọn HSG K10,11

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng