In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 5 Năm 2018
(tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                 Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ 6­­ – 2/2

Tiết 2 – lớp 11B3

Hà Thị Phượng

Ankin

Trường

- Coi thi, chấm thi học sinh giỏi cấp trường khối 10; khối 11.                                                                                                       

                                                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                            Hà Thị Phượng