In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 8 Năm 2017
(tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                               Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 25/02/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Ra đề cương ôn tập chương khối 10,11

- Họp HĐGD 

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 5, 23/2

Tiết 8 – 10B9

Nguyễn Thị Thúy My

 

Trường

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng