In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 10 Năm 2015
(tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

 

          TỔ HÓA HỌC

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 (Từ 2.3 đến 7.3.2015)

 

 

 

- Dạy theo thời khóa biểu

 

- Coi kiểm tra định kỳ

 

- Họp tổ CM : 15h00 ngày 5.3

 

- Họp HĐGD:15h45 ngày 5.3

 

- Tham gia sinh hoạt CĐ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ: ngày 8.3

 

- Hướng dẫn thực tập sư phạm

 

                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                            Hà Thị Phượng