In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 15 Năm 2014
(tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 32

(từ ngày 7/4 đến ngày 12/4/2014)

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường.

- Coi kiểm tra định kì K12 vào sáng thứ 5

- Họp tổ chuyên môn – (thứ 5 - 15h30)

- Dạy BDHSG(Cô Dung).

- Đăng k‎i thao giảng:

Họ tên

Tiết

Lớp

Ngày dạy

Bài dạy

Phạm vi

Bùi Thị Thu Hà

4/sáng

10B5

7/4/2014

 

Tổ