In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 16 Năm 2014
(tuần 16 năm 2014, từ 14/04/2014 đến 20/04/2014)

- Dạy theo phân phối chương trình

- Nộp đề cương ôn tập khối 10 -11

- GV dạy khối 12 chấm bài kiể tra:14h-14/04/2014

- Đăng ký thao giảng:

Họ tên

Tiết

Lớp

Ngày dạy

Bài dạy

Phạm vi

Hà Thị Phượng

2/sáng

10B4

15/4/2014

Cân bằng hóa học (T1)

Tổ