In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 17 Năm 2014
(tuần 17 năm 2014, từ 21/04/2014 đến 27/04/2014)

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường.

- GV K12 lên kế hoạch dạy bù chương trình.

- GV dạy K10, K11 nộp đề kiểm tra học kỳ II - đáp án( hạn cuối 22/4/2014)

- GV coi thi theo lịch của trường

- Chấm bài kiểm tra học kỳ II - K12- Chiều thứ 6(14h00)

- Dạy BDHSG(Cô Dung).

- Kiểm tra hồ sơ – giáo án

- Họp tổ CM -24/04/2014(15h30)

- Đăng ký thao giảng:

Họ tên

Tiết

Lớp

Ngày dạy

Bài dạy

Phạm vi

Nguyễn Thị Thúy My

2/chiều

11B7

23/4/2014

Andehit(t2)

Trường