In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 3 Năm 2015
(tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 12.1 đến 17.1.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ CM

_ Hoàn thành kế hoạch sử dung TBDH

- Hoàn thành nội dung BDTX: Công tác chủ nhiệm

 

                                                                                                              Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                 Hà Thị Phượng