In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 35 Năm 2013
(tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013)

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ: Hóa

KẾ HOẠCH TUẦN 1 (35)

(Từ ngày: 26/8 – 31/8/2013)

 

1. Hoàn thành PPCT theo tiết tự chọn.

2. Ổn định lớp, phân công các công việc trong năm.

3. Lập danh sách HSG khối 12 (kế thừa khối 11, bổ sung thêm các em có năng lực)

4. Họp tổ chuyên môn (thứ 5)

5. Chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch cá nhân.