In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 43 Năm 2014
(tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10- NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 20.10  đến 26.10.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- Hoàn thành công tác hướng dẫn SVKT

- CM kiểm tra giáo án

- Họp tổ chuyên môn

 

 

                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                               Hà Thị Phượng