In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 46 Năm 2013
(tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013)

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(11/11)

 

Dạy học bình thường

 

Dạy học bình thường

 

BA

(12/11)

 

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

(13/11)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

NĂM

(14/11)

Dạy học bình thường

 

Tiết 3: Cô Uyên thao giảng

Tiết 4: Khối11 kiểm tra định kì số 2

 

SÁU

(15/11)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

BẢY

(16/11)

9 giờ 00: GV dạy khối 11 tập trung làm phách, thảo luận đáp án.

 

Dạy học bình thường

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ Hóa Học

 

KẾ HOẠCH TUẦN 12 (46)