In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 48 Năm 2014
(tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14- NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 14.11  đến 20.11.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Coi kiểm tra định kỳ

- Họp tổ CM

- GV dạy K10 nộp đề kiểm tra+đáp án, hạn cuối 26/11

- Dự giờ, thao giảng

STT

Họ tên GV

Ngày tháng

Lớp

Nội dung

Phạm vi

1

Phan các Quỳnh Anh

26/11/2014

12B10

Tính chất của kim loại

Trường

2

Ngô Thị Mỹ Dung

29/11/2014

12B7

Tính chất của kim loại

Trường

 

 

 

                                                                                                    Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                    Hà Thị Phượng