In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 51 Năm 2014
(tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 15.12 đến 21.12.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- lên kế hoạch dạy bù(nếu không kịp chương trình)

- Nộp đề thi + đáp án:Hạn cu16/12

- Tập huấn đổi mới dạy học  và kiểm tra đánh giá theo năng lực:18/12/2014

 

 

                                                                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                    Hà Thị Phượng