In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 10 Năm 2016
(tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 7/3 đến 13/3/2016)

- Thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Quỳnh Phương.

- Hướng dẫn, góp ý giờ dạy của sinh viên thực tập.

- Phân công dạy thay cô Ái (tham gia lớp tập huấn chuyên môn):

+ Sáng ngày 7/3/2016 - Tiết 4/ 5 – Lớp 12B1/ 12B2: Cô Quỳnh Phương/ cô Ba

+ Sáng ngày 8/3/2016:

. Tiết 1/ 2 – Lớp 10B4/ 12B2: Cô Thảo

. Tiết 3 – Lớp 12B2: Thầy Lam

. Tiết 4, 5 – Lớp 10B4/ 12B1: Cô Phi Phượng

+ Sáng ngày 9/3/2016:

. Tiết 1 – Lớp 12B2: Cô Hoàng Nga

. Tiết 4,5 – Lớp 12B1: Cô Thúy Hương

       

                                                                       Huế, ngày 5 tháng 3 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga