In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 14 Năm 2019
(tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019)

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 8/4 đến 14/4/2019)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Dạy bồi dưỡng HSG lớp 10, 11

- Ôn tập, kiểm tra HKII lớp 12.

- Chuẩn bị kiểm tra HKII lớp 10, 11:

+ Lập ma trận kiểm tra học kỳ II lớp 10, 11: Cô Trương Thị Thanh Nga

+ Soạn đề cương lớp 10: Cô  Quỳnh Phương, cô Anh Phương, cô Thảo

+ Soạn đề cương lớp 11: Cô  Thúy Hương, thầy Lam

+ Ra đề kiểm tra học kỳ II lớp 10: Cô Hoàng Thị Hồng Thanh

+ Ra đề kiểm tra học kỳ II lớp 11: Cô Trương Thị Thanh Nga

                                                                                                Huế, ngày 6 tháng 4 năm 2019                                                                                                          

                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga