In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 2 Năm 2016
(tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 11.1 đến 17.1.2016)

 

- 15g30 ngày 14/01/2016: Tổ chuyên môn sơ kết HKI.

- Hoàn tất HSSS của tổ chuyên môn – HKI: cô Thanh Nga

- Hoàn tất các biểu mẫu, sổ quản lý các đồ dùng, thiết bị dạy học: cô Thanh Nga..

- Đăng bài viết lên website của trường: Cô Hoàng Nga.

 

                                                                       Huế, ngày 9 tháng 01 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga