In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 35 Năm 2018
(tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 27/8 đến 02/9/2018)

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và kế hoạch công tác cá nhân năm học 2018-2019.

- Tiến hành đăng ký đề tài SKKN, DHTĐ và thực hiện các phong trào trong năm học 2018-2019.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019.

- Các nhóm thực hiện xây dựng ma trận đề KTTX và KTĐK tập trung môn Tiếng Anh, học kỳ 1.

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11, 12: Cô Ái, cô Anh Phương, cô Quỳnh Phương

- Đăng ký danh sách giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên được thanh tra toàn diện.

- Chuẩn bị đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập của các lớp (G – K - TB – Y- Kém).  

 

 

 

                                                                    Huế, ngày 25 tháng 08 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga