In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 36 Năm 2013
(tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

            

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 02.9 đến 08.9.2013)

 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn và kế hoạch công tác cá nhân năm học 2013-2014.

- Tiến hành đăng ký đề tài SKKN, DHTĐ và thực hiện các phong trào trong NH 2013 – 2014.

- Chuẩn bị đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập của các lớp (G – K - TB – Y- Kém).  

- Tiến hành  đăng  ký thao giảng: 2 tiết / 1 HK / 1 GV (Một tiết cấp tổ, một tiết cấp trường).  

                                                                                   Huế, ngày 1 tháng 09 năm 2013

                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                 Trương Thị Thanh Nga