In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 39 Năm 2015
(tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 21.9 đến 27.9.2015)

- Họp tổ chuyên môn: 15g30 ngày thứ Năm – 24/9/2015

- Tổ chức hoạt động IOE cho học sinh toàn trường bắt đầu từ ngày 21.9.2015 đến  ngày thi IOE cấp trường (theo kế hoạch của Ban tổ chức).

- Giáo viên phụ trách các lớp  hướng dẫn và đốc thúc học sinh tham gia IOE.

- Gởi kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học cho TTCM trước ngày 24.9.2015.

- Đăng ký lịch  báo giảng ở sổ báo giảng và website đúng qui định của nhà trường.

- Bồi dưỡng HSG lớp 12: Tổ chức kiểm tra lần 1.

- Đăng bài viết tháng 9 lên website: cô Tuyết Ba.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của cô Ái, cô Tuyết Ba: TTCM, TPCM.

- Tập huấn phương pháp giảng dạy theo sách Tiếng Anh lớp 10 (sách mới):

+ Giáo viên tham dự: cô Trương Thanh Nga, cô Tuyết Ba, cô Quỳnh Phương

+ Thời gian: Thứ Sáu ngày 25/9/2015 (Buổi sáng bắt đầu từ 8g00)

+ Địa điểm: Hội trường Sở Giáo Dục và Đào Tạo TT – Huế

+ Phân công giáo viên dạy thay:

. Dạy thay cô Quỳnh Phương:

Sáng thứ Sáu - tiết 1,2,4 - lớp 10B2, 10B3, 10B2: cô Thảo

. Dạy thay cô Trương Thanh Nga:

Chiều thứ Sáu - tiết 2 - lớp 11B5: cô Thảo

Chiều thứ Sáu - tiết 3,4 - lớp 11B6, 11B5: cô Hoàng Thanh Nga

 

 

                                                                      Huế, ngày 19 tháng 9 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga