In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 42 Năm 2016
(tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 - NĂM HỌC 2016 – 2017

 

(Từ 17/10 đến 23/10/2016)

 

- 15g30 ngày 20 tháng 10 năm 2016: Họp tổ chuyên môn.

- Chuẩn bị cho đội tuyển HSG 12 dự thi HSG cấp tỉnh.

- Phối hợp thực hiện khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 10.

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Hoàn thành  nhập  điểm vào sổ điểm chính.

- Động viên học sinh tham gia IOE, chuẩn bị sơ kết IOE đợt 1 vào cuối ngày 27/10/2016.

- Đăng bài viết tháng 10 lên website: cô Thúy Hương.

 

                                                                     Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga