In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 50 Năm 2015
(tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 - NĂM HỌC 2015– 2016

 

(Từ 7/12 đến 13/12/2015)

- 9g30 ngày 10/12/2015: Họp tổ chuyên môn.

- Chiều ngày 10/12/2015: Lớp 12 KTĐKTT – Bài số 2

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Cập nhật điểm kiểm tra định kỳ số 2 lớp 10, 11 lên cổng thông tin.

- Sọan đề cương ôn tập thi học kỳ 1.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

                          

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

Tôn Nữ Anh Phương

Từ Dạ Thảo

Trương Thị Thanh Nga

 3 / chiều

2 / chiều

3 / chiều

9.12.2015

12.12.2015

 

12.12.2015

11B7

11B2

11B5

 

 

 

                                                                      Huế, ngày 5 tháng 12 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga