In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 6 Năm 2014
(tuần 6 năm 2014, từ 03/02/2014 đến 09/02/2014)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC 2013 – 2014

(Từ 3.2 đến 9.2.2014)

 

 

 

- Ổn định nề nếp học tập sau đợt nghỉ Tết Âm lịch.

 

- Lên lịch báo giảng.

 

- Tăng cường sử dụng phòng lab.

 

- Đăng ký dạy thao giảng HKII.

 

- Kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên.

 

   

 

 

 

 

 

                                                               Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2014

 

                                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Trương Thị Thanh Nga