In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CN Tuần 36 Năm 2013
(tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013)

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế Trường THPT Bùi Thị Xuân KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN Tuần: 02 (từ ngày 03/09 đến ngày 07/09) 1. Dạy theo phân phối chương trình đã thống nhất. 2. Chủ nhiệm bám lớp và theo kế hoạch chung của trường: +Ổn định nền nếp kỷ cương, Biên chế ban cán sự lớp... 3. Phân công giảng dạy theo TKB của chuyên môn. 4. GV dạy lớp 12 nhắc HS có tên trong danh sách bồi dưỡng HS giỏi học vào lúc 14h00 chiều thứ bảy hàng tuần tại phòng thực hành bắt đầu từ ngày 07/9. GV dạy bồi dưỡng: th.Dũng TTCM Đỗ Thị Hương Giang