In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CN Tuần 47 Năm 2012
(tuần 47 năm 2012, từ 19/11/2012 đến 25/11/2012)

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

TUẦN 13 (19/11 – 24/11/2012)

 

1. Dạy theo phân phối chương trình.

2. Thi đua dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

3. Thầy/cô ghi điểm vào sổ và nhập điểm vào phòng máy chậm nhất là ngày thứ 4 (21/11)