In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CN Tuần 48 Năm 2012
(tuần 48 năm 2012, từ 26/11/2012 đến 02/12/2012)

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

TUẦN 14 (26/11 – 01/12/2012)

 

1. Dạy theo phân phối chương trình.

- Lên lịch báo giảng trong sổ và trang Web đúng thời gian quy định.

- Tăng cường sử dụng thiết bị-thực hành.

2. Môn Vật lý 11

          - Tất cả thầy/cô dạy Vật lý 11, nộp tờ ghi điểm, bài kiểm tra và phân bài theo lớp tập trung tiết 4 ngày thứ 5 (29/11).

4. Sở thanh tra toàn diện 4 ngày từ thứ 4 (28/11) đến thứ 7 (01/12)

          - Tất cả thầy/cô chuẩn bị hồ sơ giáo án đầy đủ.

          - C.Đào kiểm tra sổ theo dõi mượn thiết bị thí nghiệm và việc nộp các bài thực hành, bài kiểm tra tập trung của tổ.  

3. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

 

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Trần Nguyên Trị

Cấp trường

5 (Chiều)

Ba (27/11)

11A9

Dòng điện trong kim loại (t.2)

2

Nguyễn Thị Nhơn

Cấp trường

T3 /buổi chiều

Thứ 4 28/11/2012

11A10

Dòng điện trong chất điện phân (t1)

3

Trần Hưng Đức

Cấp tổ

T4/ buổi chiều

Thứ 4

28 / 11

11A5

Bản vẽ cơ khí (tiết1)

4

Nguyễn Thị Anh Đào

Cấp trường

T4/chiều

Thứ 6

30/12/2012

11A4

Dòng điện trong chất điện phân

5

Đoàn Chí Hiếu

Cấp trường

Tiết 2

(chiều)

Thứ 7

01/12/2012

11A11

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

 

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang