In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CN Tuần 7 Năm 2014
(tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014)

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                      

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CNCN

Tuần: 26 (từ ngày 24/02 đến ngày 2/03/2014)

1. Dạy theo phân phối chương trình

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để tổ phó theo dõi và kiểm tra.

3. Kiểm tra hồ sơ giáo viên thao giảng tháng 1 và tháng 2 vào ngày thứ 6 ( ngày 28/2)

4. Tham gia tiệt chia tay giáo viên về hưu vào ngày thứ 5 (ngày 27/2)

5. Giáo viên dạy K12 ra để kiểm tra định kì, gửi mail cho Th Trung chậm nhất là ngày thứ 5 ( ngày 27/2)

6. Thầy Hòa chuẩn bị đề cương kiểm tra định kì cho K10

7. Chuẩn bị nội dung sơ kết đợt kiến tập sư phạm của sinh viên, các giáo viên hướng dẫn nộp bảng đánh giá kiến tập cho tổ phó chậm nhất là ngày thứ 6 (  ngày 28/2)

8. Dự giờ các tiết dạy của SVTT

 

                                                                             Thay mặt TTCM/ Tổ Phó

  

                                                                                     Trần Anh Trung

PHÂN CÔNG TIẾT DẠY CỦA SINH VIÊN TUẦN 1

Tuần

Sinh viên dạy

Giáo viên hướng dẫn

Tiết

Lớp

Ngày dạy

Bài dạy

1

1.Đoàn Thị Thanh Thảo

 

 

2.Phan Thị Thanh Huyền

3.Đặng Thị Thanh Hữu

Trần Anh Trung

 

 

Hồ Văn Hiền

Mai Thị Thu Vân

1(S)

 

 

4(Ch)

2(Ch)

10B1

 

 

11B2

11B4

28/2/14

 

 

28/2/14

28/2/14

 

Tiết 49:Quá trình đẳng tích –Định luật Sáclo( dạy CNTT)

Tiết 48: Tự cảm

Tiết 51: Khúc xạ ánh sáng