In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 17 Năm 2016
(tuần 17 năm 2016, từ 25/04/2016 đến 01/05/2016)

Tuần: 35 (từ ngày 25/04/2016 đến ngày 30/04/2016)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 10 và lớp 11.

5. GV dạy lớp 12 hoàn thành nhập điểm theo kế hoạch của Nhà trường.

6. Môn CNCN kiểm tra HK theo kế hoạch của Nhà trường.

6. Họp tổ chuyên môn lúc 15h30 ngày thứ Năm (28/04/2016)

- Thầy Đức triển khai chuyên đề SHTCM tháng 04.

- Hoàn thành đánh giá bồi dưỡng thường xuyên.

- Hoàn thành đánh giá TTTD GV.