In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 2 Năm 2017
(tuần 2 năm 2017, từ 09/01/2017 đến 15/01/2017)

Tuần: 21 (từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.      

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Thầy Trị chuẩn bị chuyên đề: Phân loại và phương pháp giải bài khúc xạ ánh sáng, các dụng cụ quang. Báo cáo vào tuần 22.

5. Dạy thay thầy Hoàng (Hội thi KHKT)

TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

T. Trung

Tiết 1,2

Buổi chiều

Thứ Ba

(10/01/2017)

10B13,10B11

2

T. Hòa

Tiết 3,4

Buổi chiều

Thứ Ba

(10/01/2017)

10B13,10B14

6. Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Trần Hưng Đức

- Trần Anh Trung