In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 4 Năm 2016
(tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016)

Tuần: 23 (từ ngày 25/01/2016 đến ngày 30/01/2016)

  1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.
  2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.
  3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.
  4. Coi thi, chấm thi HSG lớp 10 và lớp 11
  5.  Tiến hành soạn kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học.
  6. Soạn chủ đề dự thi tích hợp liên môn Lý – Hóa.
  7. Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thầy Hòa – Cô Đào
                                                                                          TTCM