In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 4 Năm 2017
(tuần 4 năm 2017, từ 23/01/2017 đến 29/01/2017)

Tuần: 23 (từ ngày /01/2017 đến ngày 04/02/2017)

  1. 1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình.
  2. 2.   GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.
  3. 3.   GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.
  4. 4.   Coi thi, chấm thi HSG lớp 10 và lớp 11
  5. 5.   Tiến hành soạn kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học.
  6. 6.   Soạn chủ đề dự thi tích hợp liên môn Lý – Hóa.