In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 42 Năm 2015
(tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015)

KẾ HOẠCH TỔ VẬT LÝ - CNCN

Tuần: 08 (từ ngày 12/10/2015 đến ngày 17/10/2015)

1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2.   GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ ba.

3.   GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4.   Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 12: Cô Giang; Thầy Trung

5.   GV tiến hành ôn tập KTĐK Vật lí lớp 10.

6.   Ra đề cương và ma trận KTĐK lớp 11: Thầy Hoàng

7.   Ra đề cương và ma trận KTĐK lớp 12: Thầy Hòa

8.   GV tham gia hội thi GVDG cấp trường lên kế hoạch dạy thử để tổ dự giờ và góp ý.

9.   Phân công dạy thay thầy Trị đi tập huấn công tác Hội chữ Thập đỏ

            TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

Cô Đào

Tiết 1,2

buổi chiều

Thứ hai (12/10/2015)

10B11; 11B9

2

Cô Nhơn

Tiết 1,2

buổi chiều

Thứ ba (13/10/2015)

10B12; 10B11

3

Thầy Hòa

Tiết 5

buổi chiều

Thứ ba (13/10/2015)

10B10

  1. 10.             Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

                                                                                                                                                                                                                  TTCM