In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 42 Năm 2016
(tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016)

Tuần: 09 (từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016)

 

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử (có thiết bị dạy hoc), chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 12: Thầy Trung.

5. KTĐK Vật lí lớp 10 tiết 5 chiều thứ Năm (20/10/2016)

6. Ra đề cương và ma trận KTĐK lớp 12: Thầy Hòa

8. Tiếp tục đăng ký thao giảng cấp trường và cấp tổ.

- Trần Anh Trung

- Hồ Văn Hòa

- Nguyễn Thị Nhơn

- Nguyễn Thị Anh Đào

   Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

               - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Đăng ký thao giảng

Họ, tên GV

ĐKTG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Nguyễn Thị Anh Đào

Cấp trường

3 (chiều)

Ba

(18/10/2016)

11B6

Tiết 15: Bài tập Điện năng-Công suất điện