In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 43 Năm 2015
(tuần 43 năm 2015, từ 19/10/2015 đến 25/10/2015)

Tuần: 09 (từ ngày 19/10/2015 đến ngày 24/10/2015)

1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2.   GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ ba.

3.   GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4.   Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 12: Thầy Trung

5.   Kiểm tra định kì Vật lý lớp 10 tiết 9 thứ 5 (22/10/2015)

6.   Dạy thử thi GVDG cấp trường

Họ và tên GV

Tiết/

Buổi

Thứ/

Ngày

Lớp

Bài

Trần Nguyên Trị

Tiêt 3

(chiều)

Thứ 3

(20/10/2015)

11B8

 

Bài tập định luật Ôm đối với toàn mạch

7.  Thi GVDG cấp trường: Thầy Trị

    Lý thuyết lúc 14h30 thứ 5(22/10/2015)

    Thực hành: Tiết 8 thứ 4 (21/10/2015). Lớp 11B5 - Bài tập định luật Ôm đối với toàn mạch

8.  Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời. Đăng ký thao giảng

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Nguyễn Thị Anh Đào

Cấp

trường

Tiết 2  

(chiều)

Thứ Hai

(19/10)

11B4

Định luật Ôm đối với toàn mạch

9.  Phân công d