In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 43 Năm 2016
(tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016)

Tuần: 10 (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 29/10/2016)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử (có thiết bị dạy hoc), chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG Vật lý lớp 12: Thầy Trung; thầy Trị

5. Soạn bài giảng E-learning để chuẩn bị thi cấp tổ.

6. GV dạy Vật lý 12 ra đề KTĐK theo ma trận và gửi TTCM. Hạn cuối 27/10/2016.

7. Tổng hợp đợt 1 Violympic Vật lý gửi thầy Trung. Hạn cuối ngày thứ 5 để thầy Trung gửi Đoàn trường ngày thứ 6.

8. Hướng dẫn KTSP: thầy Hoàng (3 SV); thầy Trung (4 SV); cô Vân (3 SV).

9. Tiếp tục đăng ký thao giảng cấp trường và cấp tổ.

- Trần Anh Trung

- Hồ Văn Hòa

- Nguyễn Thị Nhơn

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.