In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 5 Năm 2016
(tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016)

Tuần: 24 (từ ngày 01/02/2016 đến ngày 06/02/2016)

  1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình.
  2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.
  3.  GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.
  4. Thao giảng tháng 02/2016 theo kế hoạch

           Nguyễn Thị Anh Đào

           Nguyễn Thị Nhơn

           Trần Anh Trun

     5. Soạn đề cương KTĐK lớp 11: Thầy Hoàng

           Hạn cuối gửi cho TTCM:  15/02/2016 (do tuần 27 kiểm tra)

     6. Phân công trực tết Nguyên đán

   Sáng 10/02/2016 (3 tháng Giêng âm lịch): Thầy Trung, Thầy Hòa

   Chiều 10/02/2016 (3 tháng Giêng âm lịch): Cô Vân, cô Nhơn