In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 50 Năm 2016
(tuần 50 năm 2016, từ 12/12/2016 đến 18/12/2016)

Tuần: 17 (từ ngày 12/12/2016 đến ngày 17/12/2016)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình. Dạy bù nếu chậm chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Môn CNCN kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch của Nhà trường.

5. Môn Vật lý tiến hành ôn tập KTHKI theo đề cương đã thống nhất. (đảo tiết).

6. Thao giảng

 

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Trần Nguyên Trị

Cấp trường

5 (Chiều)

Ba (13/12)

11B2

Tiết 37. Ôn tập