In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 53 Năm 2015
(tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)

Tuần: 19 (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 02/01/2016)

1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình. Dạy bù nếu chậm chương trình.

2.   GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3.   GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4.   Soạn bài tập tự chọn HKII

    Thầy Trung: lớp 10; Thầy Hoàng: lớp 11; Thầy Hòa : lớp 12

    Hạn cuối gửi TTCM: 02/01/2016.

5.   Hoàn thành chương trình HKI: 02/01/2016

6.   Ra đề cương thi học sinh giỏi cấp trường

    Lớp 10: Thầy Trung; Lớp 11: Thầy Trị

2.   Dạy thay lớp cô Giang do giáo viên trùng tiết dạy

TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

Thầy Trị

Tiết 1,2

Buổi sáng

Thứ Năm

(31/12/2015)

12B6; 10B4

2

T. Hoàng

Tiết 5

Buổi sáng

Thứ Năm

(31/12/2015)

12B5

3.   Đăng ký thao giảng

STT

Họ và tên giáo viên

Đăng ký

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Trần Anh Trung

Cấp trường

5(sáng)

Hai

28/12/2015

10B2

Quy tắc hợp lực hai lực song song cùng chiều