In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 6 Năm 2017
(tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)

Tuần: 24 (từ ngày 06/02/2017 đến ngày 11/02/2017)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch của Nhà trường.

5. Thầy Trị chuẩn bị dụng cụ thực hành bài đo bước sóng ánh sáng của lớp 12.

6. Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch.

- Trần Hưng Đức (TTTD)

- Nguyễn Thị Nhơn

- Trần Anh Trung

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.